بدينوسيله به اطلاع عموم شهروندان محترم مي رساند هرگونه جذب نيروي كار تحت هر شرايطي بطور مستقيم توسط شركت نان قدس رضوي صورت مي گيرد و اين شركت هيچگونه همكاري در اين خصوص با اشخاص حقيقي يا حقوقي ندارد. لذا هرگونه تبليغ و آگهي در جرايد يا فضاي مجازي فاقد اعتبار بوده و مورد پيگيري قانوني قرار مي گيرد .

مطالب مرتبط: آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب كاركنان , شركت نان رضوی در نظر دارد محصولات تولیدی خود را در سطح فروشگاه های زنجيره ای سراسر كشور عرضه نمايد , آگهی انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی , آگهي مزايده اقلام مستعمل ، ضايعاتي و مازاد , فراخوان اخذ نمایندگی فروش اشترودل در استان خراسان رضوی , آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهی مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل , فراخوان اخذ نمایندگی فروش اشترودل رضوی در استان تهران

تصاویر مرتبط