شركت سهامي خاص نان قدس رضوي در نظر دارد قسمتي از پرسنل مورد نياز خود را از طريق پيمانكار واجد شرايط تامين نمايد. لذا از پيمانكاران محترم دعوت مي شود جهت دريافت فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر از طریق لینک زیر فرم های مربوطه را دریافت نمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/10/08  در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه  شرکت نان رضوی نمایند.

فرم های مناقصه تامین نیروی انسانی

مطالب مرتبط: آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهي مناقصه توزيع محصولات با خودروي خاور به كيوسك ها و فروشگاهها , آگهی مناقصه توزيع محصولات با خودروی خاور به كيوسك ها و فروشگاهها , آگهی مناقصه عمومی خريد 2 دستگاه تونل انجماد , آگهی تخليه و بارگيری محصولات شركت نان قدس رضوی , آگهی مناقصه انتخاب پيمانكاری تخليه و بارگيری

تصاویر مرتبط