شركت سهامي خاص صنايع غذايي رضوي در نظر دارد قسمتي از پرسنل مورد نياز خود را از طريق پيمانكار واجد شرايط تامين نمايد. لذا از پيمانكاران محترم دعوت مي شود تا تاريخ 99/11/16 جهت دريافت فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمائيد .

دریافت فرم مناقصه

مطالب مرتبط: No content items.

تصاویر مرتبط