شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد تجهيزات  خريد يخچال، قفسه و تجهيزات فروشگاهي خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واگذار نمايد.

لذا شركت هاي واجد شرايط مي توانند تا تاريخ 1399/05/11 جهت دريافت فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.NANERAZAVI.COM و يا به دبيرخانه شركت واقع در ابتداي بزرگراه آسيايي -نبش ميدان بزرگ قائم-آزادي 52 مراجعه فرمائيد .

دریافت فرم شرایط مناقصه

دریافت فرم مشخصات مناقصه

مطالب مرتبط: آگهي مناقصه تخليه و بارگيري محصولات شركت نان قدس رضوي , آگهي مناقصه خدمات نظافت و بهداشت محيط , آگهی مناقصه انتخاب پيمانكار تامين نيروی انسانی(نوبت دوم) , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهی انتخاب پيمانكار جهت تامين نيروی انسانی , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهي مناقصه توزيع محصولات با خودروي خاور به كيوسك ها و فروشگاهها , آگهی مناقصه توزيع محصولات با خودروی خاور به كيوسك ها و فروشگاهها , آگهی مناقصه عمومی خريد 2 دستگاه تونل انجماد

تصاویر مرتبط