شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد تجهيزات  خريد يخچال، قفسه و تجهيزات فروشگاهي خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واگذار نمايد.

لذا شركت هاي واجد شرايط مي توانند تا تاريخ 1399/10/29 جهت دريافت فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.NANERAZAVI.COM و يا به دبيرخانه شركت واقع در ابتداي بزرگراه آسيايي -نبش ميدان بزرگ قائم-آزادي 52 مراجعه فرمائيد

دریافت مدارک مناقصه

مطالب مرتبط: آگهي انتخاب پيمانكار جهت تامين نيروي انساني , آگهي عمومي مناقصه خريد چيلر و هواساز , آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل , آگهي عمومي مناقصه واگذاري خدمات حمل و نقل محصولات شركت صنايع غذايي رضوي به نمايندگان شهرستان ها , آگهي عمومي مناقصه خريد چيلر و هواساز , «آگهي عمومي مناقصه خريد يخچال، قفسه و تجهيزات فروشگاهي » , آگهي مناقصه تخليه و بارگيري محصولات شركت نان قدس رضوي , آگهي مناقصه خدمات نظافت و بهداشت محيط

تصاویر مرتبط