شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد تجهيزات چيلر و هواساز  مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي از اشخاص حقوقي واجد شرايط خريداري نمايد.

لذا شركت هاي واجد شرايط مي توانند تا تاريخ 1399/09/23 جهت دريافت فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.NANERAZAVI.COM و يا به دبيرخانه شركت واقع در ابتداي بزرگراه آسيايي -نبش ميدان بزرگ قائم-آزادي 52 مراجعه فرمائيد .  تلفن تماس جهت كسب اطلاعات بيشتر: 05136658011

برای دریافت اسناد مناقصه بر روی فایل  زیر کلیک نمایید.

شرایط عمومی مناقصه

راهنمای شرکت در مناقصه

مشخصات فنی هوارسان

مشخصات فنی چیلر

برگه پیشنهاد قیمت

مبایعه نامه

دعوتنامه شرکت در مناقصه

مطالب مرتبط: آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل , آگهي عمومي مناقصه واگذاري خدمات حمل و نقل محصولات شركت صنايع غذايي رضوي به نمايندگان شهرستان ها , آگهي عمومي مناقصه خريد چيلر و هواساز , آگهي فراخوان عمومي شناسائي و ارزيابي تامين كنندگان مواد اوليه , آگهي مناقصه تخليه و بارگيري محصولات شركت نان قدس رضوي , آگهي مناقصه خدمات نظافت و بهداشت محيط , آگهی مناقصه انتخاب پيمانكار تامين نيروی انسانی(نوبت دوم)

تصاویر مرتبط