شركت صنايع غذايي رضوي در نظر دارد  اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد به شرح ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند، از متقاضيان دعوت مي شود جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده از تاريخ 1400/02/18 لغايت 1400/02/26 در ساعات اداري به آدرس شركت : مشهد - ابتداي بزرگراه آسيايي - جنب ميدان بزرگ قائم - آزادي 52 مراجعه نمايند .

دریافت فایل مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی

مطالب مرتبط: آگهي مزايده فروش دو دستگاه خودرو صنایع غذایی رضوی , آگهی مزایده خودرو صنایع غذایی رضوی , آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهی مزایده سلفون ضایعاتی شرکت صنایع غذایی رضوی , آگهي مزايده فروش سه دستگاه خودرو شرکت نان قدس رضوی , آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد

تصاویر مرتبط