شرکت نان قدس رضوي در نظر دارد انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند تا پایان وقت اداری تاريخ 1399/01/25جهت بازديد و تحویل پاکت حاوی مدارک شركت در مناقصه به دبيرخانه شركت به نشاني مشهد – ابتداي بزرگراه آسيايي، نبش ميدان بزرگ قائم، شركت نان قدس رضوي مراجعه نمایند .
زمان بازديد و ارائه پيشنهاد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بجز روزهاي تعطيل
جهت اطلاع از جزئیات مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید

فرم شرکت در مناقصه

مطالب مرتبط: آگهی مناقصه انتخاب پيمانكار تامين نيروی انسانی(نوبت دوم) , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهی انتخاب پيمانكار جهت تامين نيروی انسانی , آگهی مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل شرکت نان قدس رضوی , آگهي مناقصه توزيع محصولات با خودروي خاور به كيوسك ها و فروشگاهها , آگهی مناقصه توزيع محصولات با خودروی خاور به كيوسك ها و فروشگاهها , آگهی مناقصه عمومی خريد 2 دستگاه تونل انجماد , آگهی تخليه و بارگيری محصولات شركت نان قدس رضوی

تصاویر مرتبط