شركت نان قدس رضوي در نظر دارد سه دستگاه خودرو مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند، لذا متقاضيان محترم مي توانند  جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده از تاريخ 99/09/01 لغايت 99/09/05 در ساعات اداري به آدرس شركت : مشهد - ابتداي بزرگراه آسيايي - جنب ميدان بزرگ قائم - آزادي 52 مراجعه نمايند .

هچنين امكان دريافت فرم مربوطه از طريق سايت شركت به آدرس WWW.NANERAZAVI.COM امكان پذير ميباشد  .  

دریافت فرم شرکت در مزایده

رديف نوع خودرو سال ساخت رنگ
1
وانت سايپا يخچالدار
(گازوئيل سوز)
1390 سفيد
2 پژو پارس 1392 خاكستري
3 پيكان وانت 1393 سفيد

مطالب مرتبط: آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهی مزایده سلفون ضایعاتی شرکت صنایع غذایی رضوی , آگهي مزايده فروش سه دستگاه خودرو شرکت نان قدس رضوی , آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهی مزایده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد

تصاویر مرتبط