آگهی مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل

شرکت نان قدس رضوی در نظر دارد پیمانکار تامین غذای مورد نیاز پرسنل خود واقع در بزرگراه آسیایی، میدان قائم (عج) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطلاع و دریافت مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه با شماره 36653340 تماس حاصل نموده و مدارک شرکت در مناقصه را حداکثر تا تاریخ 31/03/1397 به دبیرخانه شرکت نان قدس رضوی تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه :

  • واریز مبلغ 50،000،000 ریال به شماره حساب 28/13017524 بانک ملت به نام شرکت نان قدس رضوی و ارائه اصل فیش واریزی
  • اصل پیش فاکتور اعلام قیمت هر پرس غذا، محل تحویل و نحوه پرداخت مطابق با فرم تایید شده موسسه.
  • تصویر پروانه بهداشتی، جواز کسب وتصویر مدارک شناسایی اشخاص حقیقی ( کپی کارت ملی )
  • شرکت نان قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
  • هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • جهت مشاهده نوع غذا روی تصویر زیر کلیک نمایید.

تصاویر

مناقصه رستوران

تصاویر مرتبط