شرکت نان قدس رضوي در نظر دارد انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند تا پایان وقت اداری تاريخ 1398/01/29 جهت بازديد و تحویل پاکت حاوی مدارک شركت در مناقصه به دبيرخانه شركت به نشاني مشهد – ابتداي بزرگراه آسيايي، نبش ميدان بزرگ قائم، شركت نان قدس رضوي مراجعه نمایند .
زمان بازديد و ارائه پيشنهاد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بجز روزهاي تعطيل
جهت اطلاع از جزئیات مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید.

فرم شرکت در مناقصه

مطالب مرتبط: آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهي مزايده اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد , آگهي مناقصه سرويس اياب و ذهاب كاركنان , شركت نان رضوی در نظر دارد محصولات تولیدی خود را در سطح فروشگاه های زنجيره ای سراسر كشور عرضه نمايد , آگهی انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی , آگهي مزايده اقلام مستعمل ، ضايعاتي و مازاد , آگهی مناقصه عمومی نظافت و بهداشت محیط , آگهی مناقصه عمومی تامین غذای پرسنل

تصاویر مرتبط