تندیس واحد تولیدی برتر در دهمین همایش روز جهانی غذا در سال 1397