قند کله شکسته رضوی

کد: 00374-3008

وزن: 5000 گرم

گروه محصول: سایر محصولات

انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم