آگهی مزایده اقلام مستعل، ضایعاتی و مازاد

شرکت نان قدس رضوی در نظر دارد اقلام مستعمل، ضايعاتي و مازاد بشرح زير را از طريق مزايده بفروش برساند، از متقاضيان دعوت مي شود جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده از تاريخ 22/01/97 لغايت 01/02/97 در ساعات اداري به آدرس شركت: مشهد ابتداي بزرگراه آسيايي - جنب ميدان بزرگ قائم مراجعه نمايند.

  1. کیسه آردی و شکری سالم و ضایعاتی 9. گالن 20-30 لیتری
  2. سطل پلاستیکی 10-20-30 کیلوگرمی 10. حلب 17 کیلویی سالم و ضایعاتی
  3. ضایعات کارتن و انواع کارتن تخم مرغ 11. شانه تخم مرغ
  4. بشکه 220 لیتری پلاستیکی و آهنی 12. بالک
  5. ضایعات الومینیوم استیل آهن لاستیک 13. پالت چوبی و ضایعات چوب
  6. ضایعات پلاستیک و سبد شکسته و لاک 14. سلوفان رولی و ضایعات سلوفان
  7. ضایعات نان و کیک 15.سیم و کابل ضایعاتی
  8. روغن سوخته نباتی و اتومبیل 16.بوبین سلوفان

تصاویر

تصاویر مرتبط