به گزارش امور فروش و بازاریابی شرکت نان رضوی هشتادوچهارمین کیوسک عرضه مستقیم محصولات رضوی در میدان شهدای شاندیز مشهد نصب و راه اندازی گردید . لازم به توضیح است شرکت نان رضوی در شهر مشهد مقدس 84 عدد کیوسک، تهران 13 عدد کیوسک و شهر مقدس قم  3 عدد کیوسک تا کنون نصب و راه اندازی نموده است که محصولات با کیفیت رضوی را به هموطنان عزیز به صورت مستقیم عرضه می نمایند.

مطالب مرتبط: عرضه مستقیم محصولات نان رضوی در کیوسک های فروش مترو تهران , نصب کیوسک محصولات رضوی در نمایشگاه بین المللی تهران , راه اندازی کانال تعاملی شرکت نان رضوی در پیام رسان سروش , را ه اندازی بخش بازدید مجازی در وب سایت اینترنتی شرکت نان رضوی , فروشگاه قنادی رضوی افتتاح شد

تصاویر مرتبط