نی نبات زعفرانی پوشالدار بزرگ

کد: 00433-3008

تعداد در کارتن: 18 جعبه

تعداد در جعبه: 20

ماندگاری: 24 ماه

طعم محصول: زعفران

ترکیبات: شکر - زعفران - آب

گروه محصول: سایر محصولات

پروانه ساخت: 50/15463
انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم