حجت الاسلام و المسلمین فاضلی در سلسله جلسات اخلاق با خادمان خورشید در سازمان اقتصادی رضوی در خصوص پندهای ارزنده اخلاقی امام حسن عسگری(ع) گفت : به همان اندازه که «صدق»، ارزشمند است، «کذب» ناپسند و زشت است.دروغ، عامل فریب مردم است، دشمنی می آورد، اعتمادها را سلب می کند، روابط اجتماعی را دچار سستی و گسست می کند و نشانه ی نفاق درونی انسان است. دروغ آن قدر زشت است که حتی دروغگویان هم حاضر نیستند در جامعه «دروغگو» شناخته شوند و می کوشند تا با دروغی دیگر، دروغ اول خود را بپوشانند.حرف راستی که با دروغ آمیخته شود، خریدار ندارد و زشتی دروغ، آن راست ها را هم بی اعتبار می سازد.این که دروغ، کلید خانه پلیدیها به شمار آمده، سبب آن است که افراد، برای توجیه خلافهای خود دروغ می گویند، برای فریب مردم از دروغ استفاده می کنند، جنس بد را با دروغ به مشتری می دهند، با ادّعای دروغِ دوستی و خیرخواهی، سر مردم کلاه می گذارند. حضرت امام حسن عسكري(ع) درباره دروغ و كذب وجايگاه خطرناك آن در شقاوت بشر مي فرمايد: جعلت الخبائث في بيت و جعل مفتاحه الكذب؛ تمام پليديها در خانه اي نهاده شده و كليد آن دروغ است. امام عسكري(ع) در بيان ارزش صداقت عملي در زندگي مؤمنان ازطريق پرهيز از هر زشتي و پليدي مي فرمايد: من كان الورع سجينه و الكرم طبيعته و الحلم خلته ، كثرصديقه؛ كسي كه پارسايي خوي او و بخشندگي طبيعت او و بردباري خصلت او باشد، دوستانش بسيار شوند. از آنجايي كه زشت ترين چيز در نزد آن حضرت دروغ است، پس لازم است كه از آن به عنوان عامل همه بدبختي ها و خواري ها پرهيز كرد؛ چرا كه امام حسن عسكري(ع) مي فرمايد: ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تذله؛ چه زشت است براي مؤمن دلبستگي به چيزي كه او را خوار مي كند. بي گمان دروغ همان چيزي است كه خواري انسان را در دنيا و آخرت سبب مي شود. پس لازم است كه از آن پرهيز كند تا از بوي بد و گند آن در دنيا و آخرت در امان ماند.

مطالب مرتبط: اخلاق و ارزش ها در خانواده در سلسله جلسات اخلاق با خادمان خورشید در سازمان اقتصادی رضوی , آثار و فواید نماز جماعت در سلسله جلسات اخلاق با خادمان خورشید در شرکت نان قدس رضوی , جلسات اخلاق با خادمان خورشید در سازمان اقتصادی رضوی در خصوص نقش و جایگاه خانواده از منظر قرآن , برگزاری بیست و نهمین جلسه اخلاق با خادمان خورشید در شرکت نان قدس رضوی

تصاویر مرتبط