پیراشکی

گروه محصول: اشترودل غذایی

انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم