کراواسان شکلاتی

طعم محصول: کاکائو

گروه محصول: اشترودل شیرین

انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم