تندیس برند برتر در ششمين همايش سالانه برندينگ سال 1397