تندیس واحد تولیدی برتر در نهمین همایش روز جهانی غذا در سال 1396