جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد نمایندگی های خارجی در روز های غیر تعطیل و ساعت اداری با آقای مهندس حسنی به شماره تلفن 09151002410 تماس بگیرید.

لیست نمایندگی های فروش در خارج کشور:

 • ردیف نام نمایندگی کشور شهر کد کشور و کد شهر تلفن ایمیل
  دفتر نمایندگی کالیفرنیا در آمریکا دفتر نمایندگی کالیفرنیا در آمریکا آمریکا کالیفرنیا 1 18189951020
  دفتر نمایندگی فراه در افغانستان دفتر نمایندگی فراه در افغانستان افغانستان فراه 93
  دفتر نمایندگی نیمروز در افغانستان دفتر نمایندگی نیمروز در افغانستان افغانستان نیمروز 93
  دفتر نمایندگی مزارشریف در افغانستان دفتر نمایندگی مزارشریف در افغانستان افغانستان مزارشریف 93
  دفتر نمایندگی قندهار در افغانستان دفتر نمایندگی قندهار در افغانستان افغانستان قندهار 93
  دفتر نمایندگی هرات در افغانستان دفتر نمایندگی هرات در افغانستان افغانستان هرات 93
  دفتر نمایندگی کابل افغانستان دفتر نمایندگی کابل افغانستان افغانستان کابل 93
  دفتر نمایندگی دبی در امارات دفتر نمایندگی دبی در امارات امارات دبی 971
  دفتر نمایندگی پنج گور در پاکستان دفتر نمایندگی پنج گور در پاکستان پاکستان پنج گور 92
  دفتر نمایندگی کویته در پاکستان دفتر نمایندگی کویته در پاکستان پاکستان کویته 92
  دفتر نمایندگی کراچی در پاکستان دفتر نمایندگی کراچی در پاکستان پاکستان کراچی 92
  دفتر نمایندگی خجند در تاجیکستان دفتر نمایندگی خجند در تاجیکستان تاجیکستان خجند 992
  دفتر نمایندگی دوشنبه در تاجیکستان دفتر نمایندگی دوشنبه در تاجیکستان تاجیکستان دوشنبه 992
  دفتر نمایندگی ماری در ترکمنستان دفتر نمایندگی ماری در ترکمنستان ترکمنستان ماری 7363
  دفتر نمایندگی عشق آباد در ترکمنستان دفتر نمایندگی عشق آباد در ترکمنستان ترکمنستان عشق آباد 7363
  دفتر نمایندگی کربلا در عراق دفتر نمایندگی کربلا در عراق عراق کربلا 964
  دفتر نمایندگی ناصریه در عراق دفتر نمایندگی ناصریه در عراق عراق ناصریه 964
  دفتر نمایندگی سماوه در عراق دفتر نمایندگی سماوه در عراق عراق سماوه 964
  دفتر نمایندگی حله در عراق دفتر نمایندگی حله در عراق عراق حله 964
  دفتر نمایندگی بصره در عراق دفتر نمایندگی بصره در عراق عراق بصره 964
  دفتر نمایندگی نجف در عراق دفتر نمایندگی نجف در عراق عراق نجف 964
  دفتر نمایندگی بغداد در عراق دفتر نمایندگی بغداد در عراق عراق بغداد 964
  دفتر نمایندگی مسقط در عمان دفتر نمایندگی مسقط در عمان عمان مسقط 968