لیست کیوسک های فروش در تهران و شهرستانها:

 • # نام کیوسک آدرس تلفن
  شهدای هفتم تیر تهران - مترو شهدای هفتم تیر
  شهید بهشتی تهران - مترو شهید بهشتی
  بهارستان تهران - مترو بهارستان
  امام حسین تهران - مترو امام حسین
  شادمان تهران - مترو شادمان
  شهید نواب صفوی تهران - مترو نواب صفوی
  کرج کرج - مترو کرج
  صادقیه تهران - مترو صادقیه
  گلشهر تهران - مترو گلشهر
  دکتر شریعتی تهران - مترو دکتر شریعتی
  تجریش تهران - مترو تجریش
  جنب حرم حضرت معصومه (ع ) قم - جنب حرم حضرت معصومه (ع)
  مسجد جمکران قم - مسجد جمکران
  کوی دانشگاه تهران - کوی دانشگاه تهران
  حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ری - جنب حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
  نمایشگاه بین الملی تهران تهران - نمایشگاه بین المللی