تیزر آموزشی تهیه شده توسط نماینده محترم و خوش ذوق اشترودل در استان البرز جناب آقای حسین نژاد. با تشکر از ایشان www.nanerazavi.com