• 1 - وابستگی به بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) و رعایت اخلاق رضوی
  • 2 - رعایت اصول اخلاقی و کرامت انسانی
  • 3 - تمرکز بر نیازها و رضایتمندی مشتریان در راستای مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • 4 - ارتقای مستمر کیفیت محصولات و خدمات
  • 5 - اعتقاد به پیشرو بودن در صنعت فرآورده های آردی کشور و منطقه
  • 6 - ارج نهادن به سرمایه های انسانی در راستای شایسته سالاری
  • 7 - احترام به شخصیت و کار پرسنل با هدف انجام کار تیمی در راستای نوآوری و خلاقیت
  • 8 - وفاداری به تعهدات قانونی و انسانی در قبال جامعه و محیط زیست

تصاویر مرتبط