1. 1. منتظر دستور نمانید و جلوی هر نوع اتلاف منابع را بی وقفه بگیرید.
  2. 2. خودتان را در جریان ایده های جدید قرار بدهید.
  3. 3. فقط خطای احتمالی ناشی از سرعت بالای اجرا، قابل قبول است و تاخیر در تصمیم گیری قابل قبول نیست.
  4. 4. خدمات و محصولات شرکت را برای مشتریان فراموش نشدنی کنید.
  5. 5. اگر برای مشتریان خود وقت بگذارید و به آنها اهمیت بدهید، آنها لزومی برای رفتن به سوی رقبا نمی بینند.
  6. 6. شرکتی در بالاترین سطح قرار می گیرد که مدیران و کارکنان آن در بالاترین سطح باشند.
  7. 7. شرکت فقط جای کارکنان با عملکرد برتر است و عملکردها باید سنجیده شود
  8. 8. ورزش کنید و سالم باشید چون می خواهیم سال های زیادی در کنار هم باشیم
  9. 9. کارکنان در هر شرایطی حامی و پشتیبان یکدیگرند

تصاویر مرتبط